Skip to main content
 首页 » 知识

【中谷有蓷】中谷有蓷古诗

2024-01-05 02:42:534181192

中谷有蓷,中谷中谷暵其乾矣。有蓷有蓷有女离异,古诗嘅其叹矣。中谷中谷嘅其叹矣,有蓷有蓷遇人之困难矣!古诗
中谷有蓷,中谷中谷暵其修矣。有蓷有蓷有女离异,古诗条其啸矣。中谷中谷条其啸矣,有蓷有蓷遇人之不淑矣!古诗
中谷有蓷,中谷中谷暵其湿矣。有蓷有蓷有女离异,古诗啜其泣矣。啜其泣矣,何嗟及矣!

参阅翻译。

译文及注释。

译文。
山沟中的益母草,天旱无雨将枯槁。有位女子遭遗弃,心里叹气又苦恼。心里叹气又苦恼,嫁人不淑受折磨。
山沟中的益母草,天旱无雨将枯焦。有位女子遭遗弃,抚胸叹气又长啸。抚胸叹气又长啸,嫁人不淑多苦恼。
山沟中的益母草,天旱无雨将枯焦。有位女子遭遗弃,抽噎哭泣泪不干。抽噎哭泣泪不干,懊悔莫及空长叹。

注释。
1.中谷:同谷中,山沟之中。孔疏:“中谷,古中。倒其言者,古人之语皆然,诗文多此类也。”蓷(tuī):益母草。《尔雅·释草》:“萑,蓷。”郭璞注:“今茺蔚也。叶似荏(萑),方茎,白华,华在节间,又叫益母。”。
2.暵(hàn)其:即“暵暵”,描述干燥、干燥的姿态。暵,晾干。干(gān):干燥。
3.仳(pǐ)离:妇女被夫家扔掉逐出,后世亦作离婚讲。仳,别,分别。
4.嘅(kǎi)其:即“嘅嘅”。嘅,同“慨”,叹气之貌。叹:叹气。
5.遇人:逢人,嫁人。遇,相逢,不期而会。困难:困难。郑笺:“有女遇凶年而见弃,与其正人分别,嘅但是叹,伤己见弃,其恩薄。所以嘅但是叹者,自伤遇正人之穷厄。”。
6.脩(xiū):干燥,损坏。一说长。
7.条:深远。歗(xiào):同“啸”,号,呼叫,悲啸之声。
8.不淑:不善。一说无用。
9.湿:即将晾干的姿态。
10.啜:哽噎啜泣貌。
11.何嗟及矣:同“嗟何及矣”。嗟,悲叹声。一说句中助词。何及,言杯水车薪。及,与。郑笺:“及,与也。泣者,伤其正人弃己。嗟乎,将复何与为室家乎?”。

点击检查概况。

参阅赏析。

鉴赏。

  全诗三章,每章的意思都差不多,重复吟咏,突出主题:女子遇人不淑,终究苦楚、哀痛、愤恨。妇女在春秋年代被男人遗弃的状况,阐明男权主义在那个年代现已成为社会道德观念的干流。女子择偶不小心,嫁了个忘恩绝情的老公,终究被扔掉,落得个自怨自艾的下场。可见我国妇女地位的卑微,现已有两千年以上的前史了。

  诗篇每节最初,都用山沟中的益母草起兴。益母草是中草药,据李时珍《本草纲目》,益母草对妇女有明目益神的成效,现代也常用益母草作妇女病医治保养之用。益母草有益于妇女养生育子。诗篇用益母草起兴,效果有二:一是这种植物与妇女关系密切,提起益母草,可以使人联想到妇女的婚恋、生育、家庭、夫妻,由草及人,充分发挥诗篇联想效果;二是益母草现已干燥了,益母草晾干,可入药。妇女被扔掉,入药的益母草的含义在于:促进夫妻爱情和有益于生儿育女的药草,与被离弃的妇女摆在一块,比照激烈,给人的感觉是这位妇女命运真太凄惨。因而,“中谷有蓷”一句,是起了隐喻效果、爱情引导效果和启示联想效果。

  每章最终一句,都是妇女本身醒悟的感叹。被薄幸老公扔掉,她不仅仅是一昧自怨自艾,而是痛定思痛,得出了“遇人之困难”、“遇人之不淑”和“何嗟及矣”的定论。这是对自己曩昔日子的小结,也是对往后日子的警诫。吟唱出来,当然是对更多已婚未婚妇女的提示和劝说。在这位被扔掉的妇女身上,依然保留着妇女自重自觉的品质,这正是她魂灵中清醒而刚强的一面,启迪着人们。

点击检查概况。

创造布景。
  《王风·中谷有蓷》反映的是东周时期基层妇女的日子状况。这是向来争辩最少的《诗经》华章,从《毛诗序》到现代学者,绝大多数论者都赞同:这是一首被离弃妇女自哀自悼的怨歌。仅仅《毛诗序》以为是“配偶日以衰薄,凶年饥馑,室家相弃尔”,今人如余冠英、程俊英等也以为是歉岁中一位弃妇的悲叹之诗。

点击检查概况。

评论列表暂无评论
发表评论